Hãy học tại các Senmon Gakkou ở [Osaka]

[Senmon Gakkou] rất có lợi thế trong vấn đề tìm việc làm.

Senmon Gakkou là cơ quan giáo dục cũng như các trường Đại học và trường Cấp 3 nhưng chú trọng việc dạy những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hơn so với các trường Đại học. Vì lẽ đó tỷ lệ việc làm có khuynh hướng cao hơn những bạn tốt nghiệp Đại học.
Các bạn ở Việt Nam có thể nhập học trực tiếp vào Senmon Gakkou với tư cách là du học sinh. Với điều kiện là các bạn học tiếng Nhật ở Việt Nam nếu thi đỗ kỳ thi Năng lực tiếng Nhật trình độ từ N2 trở lên thì các bạn có thể nhập học trực tiếp vào Senmon Gakkou.

  • Giá cả phải chăng
  • Osaka, thành phố giáo dục
  • Cao hơn mức trung bình. (1 triệu yên)
Số tiền để sinh hoạt phí như chi phí ăn uống và chi phí nhà ở thấp.Theo dữ liệu về việc điều tra thống kê vật giá bán lẻ của Bộ nội vụ và truyền thông, trong đó có chi phí liên quan đến sinh hoạt phí ở Osaka thì dưới mức bình quân của cả nước ngoại trừ chi phí về giáo dục. Hay nói cách khác là sinh hoạt phí thấp.
Nguồn tư liệu : Tham khảo kết quả năm 2015 về điều tra thống kê vật giá bán lẻ của Bộ Nội vụ và truyền thông

Thu nhập trung bình hàng năm là trung bình của cả nước + từ 100 vạn yên trở lên, số lượng tuyển dụng việc làm cũng cao.Số lượng các doanh nghiệp lớn thì ở Tokyo nhiều hơn nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không có sự chênh lệnh nhiều.
Số lượng việc làm đứng thứ 2 trên cả nước. Cơ hội việc làm ở Osaka nhiều. Thu nhập hàng năm thì cao hơn khoảng từ 100 vạn yên trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước nên số số lượng người muốn làm việc tại Osaka đang tăng.
Nguồn tư liệu : [Thống kê sự ổn định nghề nghiệp] của Bộ lao động và Phúc lợi

Sự nhiệt tình giáo dục nhất trên cả nướcChi phí sinh hoạt ở Osaka thấp, nhiều Công ty nên có nhiều việc làm, tiền lương thì cao hơn so với thu nhập bình quân của cả nước.
Vậy thì người dân ở Osaka sử dụng tiền vào việc gì? Đó là chi phí vào việc giáo dục. Chi phí giáo dục trẻ em mà người Osaka sử dụng là cao nhất cả nước.
Để có thể chứng minh cho việc hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, các cơ sở giáo dục tại Osaka đã tập hợp các Thầy cô ưu tú, và đã đào tạo những học sinh ưu tú tốt nghiệp.
Nguồn tư liệu : Tham khảo kết quả năm 2015 về điều tra thống kê vật giá bán lẻ của Bộ Nội vụ và truyền thông

PAGE TOP